เรียน

posted on 21 Apr 2008 14:26 by rainfordream

ต่างที่ก็ต่างปรัชญา  ต่างตาก็ต่างมุมมอง

 ทุกคนที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ

ตั้งแต่เด็กๆ ชีวิตเติบโตจนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และจบออกมาทำงาน  สร้างฐานะ มีครอบครัว

ที่กล่าวถึง คนที่มีโอกาสเรียนหนังสือ  เพราะอยากจะเล่าประสบการณืของตัวเองเกี่ยวกับการสอบเข้าเรียนต่อในที่ต่างๆ

เริ่มตั้งแต่...ชั้นอนุบาล  ใช่!! ในสมัยนั้นอาจจะไม่มีการสอบเข้าชั้นอนุบาลก็จริง  แต่ตอนนั้นมีการจับฉลากเข้าเรียน ซึ่งก็เทียบเท่ากับการสอบแบบหนึ่ง  คล้ายๆไปเกณฑ์ทหารอยู่กลายๆ  ต้องอาศัยดวงว่า  เราจะจับได้ใบดำ หรือใบแดง 

แต่ในที่สุด....เราก็จับได้ใบดำ  สำหรับการเกณฑ์ทหาร  ใบดำคือการไม่ต้องเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ใช่มั๊ย  ส่วนใบดำของการจับฉลากเข้าเรียน ก็คือ การไม่ได้เข้าเรียน......แค่ชั้นอนุบาล  ยังไม่สามารถเข้าเรียนได้เลย  สุดท้ายก็ต้องอาศัยมิตรภาพเล็กน้อยๆระหว่างป๊ากับอาจารย์ฝากเข้าเรียนในชั้นอนุบาล

 

Comment

Comment:

Tweet